PSYCHOTHERAPIE KINDEREN
PSYCHOTHERAPIE JONGEREN
PSYCHOTHERAPIE VOLWASSENEN

CREATIEVE THERAPIE

VISIE

Ik bekijk de mens vanuit een integratieve visie waarbij hoofd, gevoel, lichaam, context en het existentiële met elkaar verbonden zijn. Ik schenk niet enkel aandacht aan wat je denkt (cognitief perspectief), maar ook aan wat je voelt en ervaart in je lijf en hoe je problemen verbonden zijn met je omgeving. Naast ‘praten over’ (gesprekstherapie), stappen we daarom ook in het ‘doen en ervaren’. Ik combineer daarbij elementen uit de cliëntgerichte-experiëntiële therapie, de psychoanalyse, de contextuele therapie, de creatieve therapie en de existentiële therapie.

Elke behandeling is een behandeling op maat van de persoon voor mij. Aangezien elke persoon anders is, werk ik niet met kant-en-klare oplossingen of behandelprotocollen. Als therapeut neem ik niet de positie in van probleemoplosser: ik kan jou alleen helpen om zélf een oplossing uit te vinden die voor jou werkt.

Sommige mensen kunnen zich goed uitdrukken via woorden, terwijl andere mensen geen woorden vinden voor wat er in hen omgaat. Nog anderen gebruiken veel woorden, maar zeggen niet waar het echt om draait. Naast gesprekstherapie, kunnen kinderen én volwassenen bij mij ook terecht voor creatieve therapie.

PSYCHOTHERAPIE

Kinderen

Kinderen vinden niet altijd woorden voor wat er in hen omgaat. Ze trekken zich terug op zichzelf, worden kwaad, zijn druk, krassen in hun lijf, reageren angstig, verliezen hun concentratie, hebben felle buikpijn, … Dergelijke symptomen worden maar al te vaak beantwoord met medicatie of een diagnose. In mijn praktijk kijk ik verder dan het (vaak lastige) gedrag dat een kind op het eerste gezicht stelt. Via papier, verf, klei, prenten, spel, beweging, verhalen, sprookjes, symbolen, rituelen, … krijgen kinderen de ruimte om taal te geven aan wat er vanbinnen ‘speelt’. Samen gaan we op zoek naar alternatieven om meer grip te krijgen op zichzelf en de omgeving.

Tijdens het eerste gesprek nodig ik (één van) de ouders graag uit om het verhaal van het kind te vertellen. Jullie kiezen zelf of jullie dit al dan niet doen in aanwezigheid van het kind.

Na het kennismakingsgesprek (soms zijn meerdere gesprekken nodig), volgen enkele individuele sessies met het kind. Deze sessies zijn gericht op observatie: door te spreken, tekenen of spelen maken we contact met de binnenwereld van het kind. Dit kan tijd vragen: enkel door het volgen van het tempo van het kind, voelt het zich veilig genoeg om zijn of haar binnenwereld te openen.

Hierna volgt een terugkoppelingsgesprek met de ouders en wordt besproken hoe de eventuele verdere begeleiding van het kind eruit kan zien. De ouders worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie.

 

Jongeren

In de overgang naar volwassenheid worden jongeren geconfronteerd met allerlei uitdagingen: scheiding, rouw, trauma, pesten, seksualiteit, zelfdoding, anders zijn, niet gewenst zijn, schoolmoe zijn, … Men voelt zich niet begrepen door de omgeving en men loopt vast in het leven. Ouders merken dat hun zoon of dochter niet lekker in zijn of haar vel zit en weten niet meer hoe ze kunnen helpen.

Jongeren kunnen aangemeld worden door hun ouders of door zichzelf. Tijdens het kennismakingsgesprek kiest de jongere zelf of men alleen komt of liever iemand (een (groot)ouder, broer/zus, vriend(in), iemand van school, …) meebrengt. De persoon die mee komt hoeft niet gedurende de hele sessie aanwezig te zijn: men kan ook wachten in de wachtruimte tijdens (een deel van) de sessie.

In de daaropvolgende sessies komt de jongere in principe alleen in therapie. Iindien aangewezen kunnen de ouders, school, CLB, huisarts, psychiater, … betrokken worden in de therapie. Dit gebeurt echter nooit zonder medeweten of toestemming van de jongere.

Naast het spreken, worden ook ervaringsgerichte werkvormen (tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, gedichten, verhalen, metaforen, visualisaties, symbolen, rituelen, …) gebruikt.

Volwassenen

Samen nemen we de tijd en maken we ruimte om aandacht te geven aan wat voor jou belangrijk is. Je mag alles uitspreken zoals het in je opkomt: je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen, herinneringen, dromen, verlangens, frustraties, … Door aandacht te geven aan wat er vanbinnen speelt en dit te laten ‘zijn’ (i.p.v. het meteen te willen oplossen), ontstaat er meer bewustwording. Door bewust te worden van aangeleerde gewoontes, vlucht of overlevingsmechanismen, rollen waarin je je geliefd voelt door anderen, … kan je voelen wat er niet meer klopt en wat je meer wilt loslaten. Van hieruit gaan we op zoek naar manieren om creatiever en vrijer om te gaan met moeilijke situaties, eerst in de veilige omgeving van de therapieruimte en later ook in de buitenwereld.

Een therapeutisch proces kan gepaard gaan met heftige gevoelens zoals kwaadheid, verdriet en angst. Bepaalde zaken komen naar boven die je misschien liever niet onder ogen wilt zien. Hierdoor kan je het gevoel krijgen dat het tijdelijk slechter met je gaat. Net dan is het belangrijk om door te zetten. Het vraagt moed om moeilijke dingen te voelen en benoemen, om toe te laten wat er is én om nieuwe omgangsmanieren uit te proberen.

We werken op een manier die bij jou past en comfortabel aanvoelt: spreken, werken met symbolen, stoelen, rituelen, visualisaties, tekenen, schrijven, wandelen, …

 

CREATIEVE THERAPIE

Om uiteenlopende redenen is voor sommige mensen de gesproken taal niet het meest geschikte medium om iets te bewerken. Door ervaringen op te doen met beelden, materialen en technieken (potlood, collage, klei, verf, houtskool, …), kunnen kinderen én volwassenen op een andere manier in contact komen met de eigen verlangens, conflicten en patronen.

Soms nemen we even afstand en halen we er woorden bij om stil te staan bij jouw beleving en de link te leggen met het dagelijkse leven. Spreken is dus zeker een onderdeel van de beeldende therapie, maar de nadruk ligt op het doen en ervaren.

Bang zijn dat je niet goed genoeg kan tekenen, schilderen, boetseren, … is voor niets nodig. Je hoeft geen kunstenaar te zijn om vorm te geven aan wat er vanbinnen speelt. De focus ligt niet op het maken van een mooi of technisch goed eindresultaat, maar wel op de eigen manier van vormgeven. Je krijgt de ruimte om je eigen verhaal te verbeelden, maar ook om te experimenteren en iets nieuws te creëren.

 

Om je beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Bij het gebruik van deze website, alsook bij het wegklikken van deze melding ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close