De redenen waarvoor iemand hulp kan zoeken, kunnen zeer uiteenlopend zijn: er bestaan evenveel redenen als er mensen zijn. Kinderen, jongeren en volwassenen met eender welke klacht, vraag of lijden zijn welkom. 

Enkele voorbeelden:

 • Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Remmingen in sociale contacten, assertiviteit, pesten
 • Studieproblemen, examenstress, faalangst
 • Stress, burn-out, spanningsklachten
 • Depressieve stemming, piekeren, zelfdoding
 • Angst, fobie, paniekaanvallen
 • Dwanggedachten en –handelingen
 • Traumaverwerking
 • Automutilatie
 • Confrontatie met rouw, verlies, scheiding
 • Relationele problemen (partner, familie, collega’s, …)
 • Seksuele problemen
 • Identiteits- en levensvragen
 • Opvoedingsmoeilijkheden, aanpassingsproblemen bij adoptie, echtscheiding of nieuw samengestelde gezinnen, …

 

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Klik dan hier.